Kostol sv. Žofie
Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rákocziovský kaštieľ
Šeredyovský kaštieľ
Szirmayovský kaštieľ
Židovská synagóga


Kostol sv. Margity Antiochijskejkostol sv. Margity

Pôvodný kostol (kaplnka) bol postavený koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia z väčšej časti z dreva. V 15. storočí sa v písomných prameňoch spomína aj druhý drevený kostol. Kostol sv. Margity bol upravovaný a v r. 1550 boli pristavané dve bočné transeptálne (vytvárajúce pôdorys kríža) situované kaplnky. V r. 1622 dostala kostolná loď barokovú valenú klenbu s lunetami a z donácie Adžbety Rákocziovej bola barokizovaná južná kaplnka. Výzdobu tvorí bohatá plastická štuková výzdoba. Organová empora pochádza z 18. storočia a vonkajšia úprava fasády s kvádrovaním okolo gotických okien z r. 1877.

V kostole je opatrovaná vzácna výbava. Renesančno-barokový oltár patrónky kostola s bohatou architektúrou a plastikou sv. Margity s atribútmi je datovaný do r. 1646 a bol fundovaný Ladislavom Rákoczim. Barokový oltár sv. Kríža z konca 17. storočia má v strednom poli gotickú plastiku Ukrižovaného. Barokový obraz Madony v tepanom striebornom obale bol súčasťou oltára a pochádza z r. 1691. Kalichy, cibórium a monštrancia sú zo 17. a 18. storočia. Z kostola sa zachovali aj vzácne kazuly a pluviály z druhej polovice 17. storočia. Mnohé z nich sa začiatkom nášho storočia dostali do zbierok Šarišského múzea a Múzea umenia v Budapešti.Pri prestavbe kostolnej veže v r. 1662 boli na nejinterier inštalované vežové hodiny. Pôvodné zvony vo veži holi odliate prešovským zvonolejárom Jurajom Virdom v rokoch 1628, 1640 a 1641. Počas 1. svetovej vojny holi demontované a použité na výrobu munície. Nové zvony holi inštalované v r. 1921.

Začiatkom 18. storočia bola postavená baroková aktogonálna kaplnka sv. Anny pri farskom kostole z fundácie Juliany Rákocziovej, manželky grófa Aspremonta. Kaplnka Ukrižovaného Ježiša Krista pri starej ceste do Chmel'ovej bola postavená v r. 1757 (v záhrade rodiny Šarišských). Ako donátori sú uvedení Tomáš Litecký a Ján Balint. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri nižnom moste cez Kamenec bola postavená v r. 1769. Znovupostavená bola v r. 1957, pôvodná je iba socha svätca. Podľa ústnej tradície medzi najstaršie stavby v Zborove patrí kaplnka na miestnom cintoríne pri starej obchodnej ceste do Poľska. Fundátorom a staviteľom kaplnky najsvätejšej Trojice pri križovatke do Chmeľovej a Stebníka bol v r. 1922 Jozef Slosarčík Majerník s manželkou Alžbetou.

Zborov bol filiálkou smilnianskej fary, ktorá tu bola preložená asi v r. 1495 po hroznej morovej epidémii v Smilne. Pri kostole sa už v r. 1457 spomína škola. Zborovská farnosť osamotene odolávala v Šarišskej stolici silnej reformácii. Jej farár Ján Breznický dokonca obetavo a s veľkými prekážkami pôsobil v r. 1657- 1671 medzi bardejovskými katolíkmi. O ďalších osudoch fary nás informuje farská kronika v r. 1695-1750 (archivovaná v ŠOBA Prešov) a farská kronika zavedená kanonikom Jozefom Rembetzkým, zborovským farárom, v r. 1789 (uložená na miestnej fare).

Šeredyovský kaštieľ

Šeredyovský kaštieľ 

 


Najstarší kaštieľ v Zborove nechali postaviť Šeredyovci v polovici 16. storočia pravdepodobne na mieste vyhoreného objektu lesného závodu. Prvú písomnú správu o ňom máme až z r. 1593 v súvislosti s jeho opravou. Záhradník kaštiel'neho parku sa však spomína už v r. 1548. Jeho renesančnú  stavebnú podobu nepoznáme, pretože neskôr bol viackrát prestavaný. V 17. storočí počas svojho pobytu na Makovickom panstve zriadila v ňom Helena Zrínska pre vlastnú potrebu evanjelickú kaplnku. Neskôr patril šľachtickým rodinám Erdödyovcov a Clary-Aldringenovcov. V r. 1907 ho odkúpil štát pre lesný úrad. V polovici 60. rokov vyhorel a odvtedy chátra.

Rákocziovský kaštieľ a kostol sv. Žofie

Rákocziovský kaštieľ 

Rákocziovský kaštieľ 

kostol sv. Žofie 


V jeho blízkosti dali v prvej tretine 17. storočia Rákocziovci postaviť druhý kaštie ľ. V r. 1640 bol k nemu pristavený kostol sv. Žofie a samotný kaštieľ prešiel v r. 1660 rozsiahlou stavebnou úpravou. Po likvidácii Zborovského hradu sa v ňom panstvo usadilo natrvalo. Od začiatku 18. storočia patril šľachtickej rodinekostol sv. Zofie Aspremontovcov. Počas 1. svetovej vojny vyhorel a v 50. rokoch bol zbúraný. Z architektonickej stránky predstavoval typ renesančného kaštieľa na nárožiach ukončeného dvojicou veží s barokovo upravenou fasádou.Kostol sv. Žofie, v r. 1731 barokovo upravený, predstavuje trojlod'ovú pozdĺžnu renesančnú stavbu s dvojicou veží na východnom štítovom priečelí. Zaujímavý je aj orientáciou svätyne na západ. Počas 1. svetovej vojny vyhorel a v r. 1915 sa zrútila podmočená ranobaroková klenba. V r. 1934 dal pamiatkový úrad v Bratislave s pomocou miestnych veriacich prekryť lode šindľovou strechou. V 50. rokoch si tu

alej - 100 lip 

Szirmayovský kaštieľ 

pohrebna kaplnka 

však socialistický poľnohospodársky podnik zriadil sklad, čo urýchlilo jeho chátranie.

Okolie kaštieľa malo parkovú úpravu so známou alejou 100 líp, ktorými František Rákoczi I. označoval svoje listy pre viedenský dvor miestom "sub centum filliis". Aleja bola v 1. svetovej vojne veľmi poškodená a v 60. rokoch vyrúbaná.

Szirmayovský kaštieľ

Podobu barokového kaštieľa šľachtickej rodiny Szirmayovcov z polovice 18. storočia poznáme iba z fotografií z 30. rokov, kedy stála jeho zrúcanina. Kaštieľ bol postavený v priestore dnešnej policajnej budovy. Počas 1. svetovej vojny bol zničený a zachovala sa z neho už len pohrebná kaplnka pri škole.

 

Židovská synagóga

Ruiny židovskej synagógy po ruskej ofenzíve v r. 1915

synagoga

Spracované podľa: Gabriel Lukáč

[Úvod] [História] [Región] [Kultúra] [Aktuality]