Zborov leží v rovnomennej kotline v údolí Kamenca, ktorý rozdeľuje oblasť Nízkych Beskýd na horstvo Busov na severozápade a Ondavskú vrchovinu na juhovýchode. Nadmorská výška zvlneného až mierne členitého chotára sa pohybuje od 300 do 700 m.

Poloha Zborova     

Orientačná schéma Zborova   

[Úvod] [História] [Región] [Kultúra] [Aktuality]