História - všeobecne
Ján Pribilovič

Dejiny farnosti Zborov
Magistérska práca Jána Švec-Babova

(alebo súbor vo formáte word )

[Úvod] [História] [Región] [Kultúra] [Aktuality]